20211006_120727

Служителите ни преминаха през редовно аварийно упражнение