V-Gas настоява за ясни правила

V-Gas настоява за ясни правила при пълнене на бутилки с пропан-бутан

По време на семинар на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) се обсъдиха мерките, които трябва да се предприемат за регулация при зареждането с пропан-бутан

Като член на БПГА, V-Gas взе активно участие в семинара на Българската петролна и газова асоциация, който се проведе на 3 и 4 октомври в Боровец. Техническият ни директор по безопасни условия на труд Маргарита Ковачева представи презентация относно безопасността при използване на газови бутилки от крайните потребители и настоя за ясно установени правила.

Пълненето на бутилки трябва да става само на разрешените за това места. Необходимо е не само да се предприемат ефективни промени в Закона за горивата, които ясно да посочват къде и при какви условия се пълнят бутилките, но и да се установят механизми, чрез които законът да се спазва“, отбеляза Ковачева.

Целият ни екип ще продължава да съсредоточава политиката на V-Gas към действия за изграждане на чувство за отговорност и спазване на изискванията за безопасност сред нашите клиентите и сред всички потребители на пропан-бутан.

Още новини по темата тук и тук.