V-Gas предприема мерки срещу COVID-19

Уважаеми клиенти,

като социално отговорна компания, винаги сме приоритизирали сигурността и безопасността във всяка една наша дейност. Опазването на здравето, както на нашите служители и техните семейства, така и на клиентите ни е от първостепенно значение за V-Gas.

Предвид усложнената обстановка във връзка с разпространението на вируса COVID-19 и обявеното извънредно положение в страната, ръководството на V-Gas предприе оптимални рестриктивни мерки за предпазване на служители и клиенти. Те се основат на:

ИНФОРМИРАНОСТ

Сред целия ни екип е разпространена информация относно коронавируса и за това какви мерки трябва да се предприемат срещу заразяване с него.

ПОДДЪРЖАНЕ НА ВИСОКА ОБЩА И ЛИЧНА ХИГИЕНА

На всичките ни служители са предоставени ръкавици за еднократна употреба, маски за многократна употреба и дезинфектанти.

Във всички помещения са поставени диспенсъри с дезинфекционни гелове.

Предприето провежда периодично почистване на дръжки на врати, работни плотове, телефонни слушалки, компютърни монитори, клавиатури, мишки и др.

ОГРАНИЧЕН ДОСТЪП

В работните помещения не се допускат хора с повишена температура или общо неразположение. Не се допуска събиране на големи групи служители в едно помещение.

Преустановяват се командировките в страната и чужбина.

ДИСТАНЦИОННА РАБОТА

Осигурена е възможност за дистанционна работа извън работното място на част от служителите. Направени са необходимите технически, хардуерни и софтуерни промени обезпечаващи нормалния процес на работа.

Продължаваме да осъществяваме доставки за вас – клиентите ни, спазваме необходимите процедури за безопасност, а доставчиците ни са инструктирани и също предприемат мерки за допълнителна сигурност.

Както знаете, дежурният ни телефон за заявки е 0889 959 551, а това са и телефоните ни за доставка в отделните градове:

Депо Телефонен номер Мобилен Номер
София

02 423 47 60

02 423 47 26

0882 977 459
Пловдив 032 306 057 0882 977 456
Варна 052 800 027 0882 977 457
Бургас 056 702 582 0882 977 455
Велико Търново 062 520 746 0882 977 458
Шумен 054 913 346 0882 977 457
Благоевград 073 831 393 0897 863 933
Плевен 064 803 346 0882 977 490
Созопол 0894 444 123 0885 646 486

Напомняме на всички наши клиенти и служители, че спазването на ограниченията, които извънредната ситуация налага са решаващи за бързото й преодоляване. Призоваваме ви за дисциплина и самоконтрол – действията на всеки един от нас са ключови за нормализиране на трудната международна обстановка. Пазете себе си и околните.

С уважение и пожелание за добро здраве,

Екип V-Gas