Monaco-2

V-Gas с участие на конгреса на Европейската LPG асоциация (AEGPL) в Монако