pic1

Възможности за намаляване на CO₂ емисиите при тежкотоварните автомобили