Вижте акцентите от доклада Liquid Gas Europe Annual Review

В края на месец март официално бе публикуван докладът Liquid Gas Europe Annual Review 2018. Съдържанието му включва запознаване с предимствата на пропан-бутана; политиките, свързани с използването му; структурата и постиженията на Европейската LPG асоциация.

Вижте акцентите от доклада Liquid Gas Europe Annual Review

Представяме основните акценти от доклада:

През 2018 г. потреблението на LPG

  • за битови нужди е нараснало с 6% във Франция
  • за индустриални нужди е нараснало с 9% в Гърция
  • за индустриални и битови нужди е нараснало общо с 32% в Германия

Общо 15 млн. коли в Европа използват пропан-бутан като 2.3 млн. от тях са в Италия. Над 46 000 бензиностанции на стария континент предоставят и LPG.

Част от постижения на Европейската LPG асоциация са:

  • Ребрандиране на организацията и преименуването й от AEGPL на Liquid Gas Europe
  • Включване на био пропан-бутана в директивата за енергия от възобновяеми източници
  • Участие в масови мото събития из цяла Европа
  • Въвеждане на строги изискванията за качество на въздуха в страните от Европейски съюз
  • Отбелязване на 50 години от създаването на асоциацията в Брюксел

Изпълнителният директор на V-Gas Ангел Ангелов е сред членовете на Европейската LPG асоциация. Компанията ни подкрепя действията на организацията, които стимулират потреблението на пропан-бутана и съдействат за подобряване качеството на въздуха в Европа.

Вижте акцентите от доклада Liquid Gas Europe Annual Review