В какъв свят искаме да живеем след COVID-19?

Представяме ви откъси от изявление, публикувано в Еuractiv.com. Автори са Бертран Пикар (основател и председател на Solar Impulse Foundation) и Франс Тимерманс (заместник-председател на ЕК).

Кризата, свързана с COVID-19 причини много страдания и несигурност, но последствията от нея ни предоставят възможност да изградим устойчива и силно конкурентна икономика.

В какъв свят искаме да живеем след COVID-19?
Франс Тимерманс, снимка: Euractiv.com

За мнозина това е ужасно време. В момента усилията ни трябва да бъде насочени към борбата с вируса и същевременно към подпомагаме развитието на икономиката и финансите. Необходимо е бързо съвземане от кризата, при което хората да се върнат на работа и да печелят доходи.

Но по кой път ще поемем? Дали ще се борим отчаяно за нещата, които сме имали преди или ще се опитаме да оптимизираме ресурсите си?

Какво имахме преди COVID-19?

Една бавна, линейна и бълваща въглеродни емисии икономика, бореща се за повишаване на коефициента на заетост и качеството на живот, която изчерпваше природните ресурси, произвеждаше опасни отпадъци и токсични замърсители, излагаше населението и индустрията на риск… Дори няма да споменаваме климатичните промени.

Наистина ли искаме да се върнем към тази икономика?

Има и друг път, който предлага качествен растеж към кръгова, устойчива и силно конкурентна икономика. Как да стигнем до там? Чрез замяна на старата, замърсяваща инфраструктура с модерна, чиста и ефективна такава във всички сектори – ВиК, енергетика, строителство, мобилност, селско стопанство, промишлени процеси и т.н.

Това би довело до създаване на много повече работни места и до по-бързо увеличаване на БВП.

Ето защо, твърдението, че Зелената сделка е лукс, който не можем да си позволим, е неоснователно. Наводненията, сушите, горските пожари, покачването на морското равнище и опустиняването силно ще ни засегнат. Нещо повече – замърсяването на природата и топенето на ледници ще ни изправят пред борба с още непознати вируси.

Зелената сделка е стратегия за растеж, която защитава околната среда. Възобновяемите енергийни източници и чистите технологии са икономическа и индустриална възможност. Влагането на ресурси в нова инфраструктура не е разход, а инвестиция; начин за увеличаване на печалбата за индустрията и намаляване на разходите за индивидите.

Отлагането на въвеждане на по-високи стандарти за вредни емисии няма да помогне на автомобилната индустрия, когато се забраняват двигателите с вътрешно горене, а клиентите се насочват към електрическите автомобили. Нито поддържането на електроцентрали, работещи с въглища, ще помогне на енергийната индустрия, докато цените на възобновяемата енергия продължават да падат.

Затова е необходимо да инвестираме в новата устойчива, приобщаваща и конкурентна икономика. Така ще можем да излезем от кризата по-силни от преди.

Можете да прочетете пълното изявление тук.