Кратко представяне и история

V-GAS е основана през 1998 г. като Шел Газ България ЕАД, а от 2019 г. „Ви-Газ България“ ЕАД става част от семейството на „Синергон Холдинг“ АД.

През 2007 г. тя се преименува на Витогаз България, а през 2011 г. на V-Gas.

Компанията е изцяло специализирана в продажбата на газ пропан – бутан и е единствената, която обхваща целия спектър от направления, свързани с пропан-бутан: авго-газ, газови бутилки за битови и промишлени нужди, газ в резервоари за битови и промишлени нужди, както и продажби на едро.

Кратко представяне и история

V-GAS осъществява детайлен контрол по отношение на всички оперативни процеси и най-важният приоритет в нашата дейност е безопасността и охраната на труда. Сертифицирани сме по ISO 9001:2008.

Фирмата разполага със собствена база близо до гр. Пловдив и ползва съоръжения за складиране в София, Русе, Добрич и Бургас. Тези бази са снабдени с авто и ж.п. разтоварища, които отговарят на най-високите изисквания за безопасност.

V-Gas разполага с модерен транспортен парк от авто – газовози, оборудвани в съответствие с последните екологични изисквания и европейски стандарти, както и голям брой ЖП цистерни.

В основата на успеха на фирмата е висококвалифицираният оперативен и административен екип от над 70 служители.

Кратко представяне и история