Политика

ПолитикаИли от какво се ръководим в отношенията ни с нашите клиенти, служители, акционери и обществото като цяло.

Правилата за безопасност, охрана на труда, опазване на околната среда и предоставянето на висококачествени продукти и услуги са в основата на работата на компанията. Ние стриктно спазваме тези принципи като полагаме грижи за етиката в бизнеса, околната среда, клиентите, служителите си, бизнес партньорите и обществото като цяло.

Безопасността е с най-висок приоритет във всеки аспект на нашата дейност – при работата с нашите служители, подизпълнители и бизнес клиенти и крайни потребители. Не по-малко внимание отделяме и на опазването на околната среда, която върви ръка за ръка с грижата за обществото, защото то може да се развива здраво и пълноценно единствено и само в незасегната, чиста и здрава oколна среда.

Политика

Уважението към околната среда е част от цялостната политика на фирмата. Надписът „Предимство за природата„, който често може да се забележи върху продуктите на V-GAS, показва хуманната насоченост на компанията.

Опазването на околната среда е важна част от цялостната политика на фирмата. През последните 20 години светът неведнъж отбелязва Деня на околната среда или Седмица на околната среда с впечатляващи кампании и активности по целия свят. Целта на V-GAS е да посвети всеки ден от годината на тази кауза и всяка година да се превърне в Година на околната среда. Като добър гражданин на обществата, в които развива бизнеса си, V-GAS поема своите отговорности и започва много значими дейности, предназначени да предпазват природата от вредни въздействия.

Тук можете да се запознаете с нашата ПОЛИТИКА ЗА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

Качество

През годините на нашето развитие полагаме непрестанни усилия за подобряването на нашите продукти и услуги и осигуряване на най-висококачествен газ пропан-бутан на българския пазар. Името V-GAS и нашите „жълти бутилки” отдавна са се превърнали в синоним на качество. Този успех дължим на високо специализираните процеси по пълнене, доставка, инсталация и поддръжка на нашите продукти. Крайната ни цел е да срещаме доволни и усмихнати клиенти.

Тук можете да се запознаете с нашата ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО.

Компанията ни е сертифицирана по ISO 9001 за изключително качество на извършваните от V-GAS дейности и предоставяните продукти и услуги. Сертификат по качество ISO 9001.