Защо служителите на V-Gas се чувстват „на място“ в компанията?

Като компания, осъзнаваща ключовото значение на приноса на всеки един служител и на екипа като цяло, V-Gas следва и оптимизира политика, насърчаваща развитието на персонала над 24 години. 

Отговорността към служителите ни е неизменна част от нашите бизнес принципи. Корпоративната ни философия и култура се основава на следните действия:

  • Стимулиране на професионалното развитие
  • Провеждане на навременна и открита комуникация със служителите

Стимулираме професионалното развитие на служителите, както с бонусна система, основаваща се на добри резултати, така и с провеждане на разнообразни семинари и обучения.

За нас здравето е на първо място. Работните ни меса отговарят на най-високите стандарти за безопасност, като продължаваме да надграждаме добрите условия в складовете, офисите и производствените ни мощности. Продължаваме да оправдаваме отличната ни репутация по отношение на безопасността и прилагането на законодателството. Преминаваме успешно и без забележки регулярните годишни проверки от контролните органи.

Защо служителите на V-Gas се чувстват „на място“ в компанията?

Разбираме, че добрите отношения между служителите се крепят на навременна и открита комуникация, затова се съсредоточаваме върху свободен достъп до информация, навременни и регулярни работни срещи, оптимизиране на взаимодействието между екипите и насърчаване на ангажираността на персонала. 

Радваме се, че във V-Gas не сме просто колеги, но най-вече приятели, които се подкрепят. По този начин екипът ни устоява на предизвикателствата, пред които се изправя и изгражда приветлива работна среда, отличаваща се с професионализъм, емпатия и инициативност.

Благодарение на успешните практики и политики, които прилагаме и развиваме в продължение на години, в компанията няма текучество. Горди сме, че успяваме да удовлетворим очакванията на служителите и ги караме да се чувстват „на място“ във V-Gas. Също така, винаги сме отворени към препоръки от тях и към разширяване на екипа ни с нови професионалисти. 

Искате да станете част от сплотения ни екип? Можете да разгледате свободните позиции във V-Gas тук или да изпратите автобиографията си на имейл: human.resources@v-gas.bg.