Зелената сделка трябва да включва и алтернативните горива

Публикуваме прес съобщение от Европейската LPG асоциация (Liquid Gas Europe), което заявява позицията на много организации в сектора относно разглежданите промени в областта на околната среда и енергетиката

Зелената сделка трябва да включва и алтернативните гориваДългосрочните цели на ЕС в сферата на енергетиката и околната среда зависят не само от разработването на нови технологии, но и от възможностите на алтернативните горива, които вече са доказали, че намаляват вредните емисии. ЕС преразглежда важни закони в областта на околната среда и енергетиката в рамките на т.нар. Зелена сделка (Green Deal). При тях трябва да се обърне специално внимание на чисти, доказани и рентабилни решения като устойчиви възобновяеми горива и пропан-бутан.

Това е посланието на широка коалиция от производители на превозни средства и производители и доставчици на алтернативно гориво, които в нова съвместна декларация (Joint Declaration on Alternative Fuels) призовават Европейската комисия да предприеме технологично-неутрален подход в предстоящия си преглед на Директивата за инфраструктурата за алтернативно гориво. Коалицията включва ACEA (Европейската асоциация на автомобилните производители), Liquid Gas Europe, ePURE (Европейската асоциация на производителите на етанол), EBB (Европейски съвет за биодизел) и UPEI (представляващи независими европейски доставчици на гориво).

Задължително е да се вземат под внимание всички алтернативни горива“, заявиха от коалицията. „Въпреки че е необходимо да се поставят дългосрочни цели, Европа не трябва да отхвърля решения, които вече са широко достъпни, рентабилни, устойчиви и които активно допринасят за енергийния преход.“

Организациите призовават Комисията да запази настоящото си определение за алтернативни горива в предстоящия преглед на Директивата за инфраструктурата за алтернативни горива, като гарантира последователно разработване на ефективни политики и стабилна инвестиционна среда. Целта на директивата е да обхване пазара на алтернативни горива, като автогаза (LPG като транспортно гориво) и устойчиви възобновяеми горива (етанол, биодизел и биогаз), чиито качества са познати и утвърдени, и да подпомогне популяризирането на новите решения, като например електромобилността и водорода.

В момента превозните средства с алтернативно гориво представляват малък, но нарастващ процент от автопарка на ЕС. Междувременно емисиите на парникови газове в автомобилния транспорт продължават да се увеличават и много страни нарушават стандартите за качество на въздуха. Това означава, че ЕС ще трябва да съсредоточи работата си в популяризирането на решения, които са адекватни на настоящата ситуация и подпомагат развитието на пазара на нови технологии и свързаната с тях инфраструктура.

Предвид кризата с климата и качеството на въздуха, е необходимо ЕС да открие и наложи практични мерки. Това включва насърчаване на потреблението на по-чисти горива, които вече са търговски жизнеспособни и на конкурентни цени. Използването им е от полза за околната среда и не изискват драстични и скъпи промени в инфраструктурата или технологиите за захранване.

Можете да разгледате декларацията тук.