cover joint declaration

Зелената сделка трябва да включва и алтернативните горива