5 700 нови V-Gas бутилки осигуряват надеждна и безопасна експлоатация

Закупената нова партида е част от инвестиционната ни програма, която гарантира оптимална безопасност при експлоатация

Новата партида V-Gas надеждни бутилки са 5 700 броя за 10 кг. пропан-бутан или за 9 кг. пропан. Те са предназначени, както за битови нужди – отопление и готвене, така и за промишлени дейности – сушене на продукция, захранване на производствени бази и др.

Всички бутилки преминават преглед при всяко пълнене и пълен технически преглед с изпитание за якост и вътрешно почистване на всеки 10 години. При нормална експлоатация и ако отговарят на изискванията, може да се ползват и 30 години. 

През изминалата година във V-Gas се извърши обновяване, ремонт и пребоядисване на приблизително 15 000 бутилки с цел подобряване качеството на опаковката на основния продукт на компанията – втечнен въглеводороден газ (ВВГ).

Всички V-Gas бутилки отговарят на най-високите стандарти за безопасност на националното и европейско законодателство. Научете повече за продуктите ни тук.