за бизнеса | за дома | национален номер: 0700 20204 / 0882 977 459 |

5 700 нови V-Gas бутилки осигуряват надеждна и безопасна експлоатация

5 700 нови V-Gas бутилки осигуряват надеждна и безопасна експлоатация
Закупената нова партида е част от инвестиционната ни програма, която гарантира оптимална безопасност при експлоатация Новата партида V-Gas надеждни бутилки са 5 700 броя за 10 кг. пропан-бутан или за 9 кг. пропан. Те са предназначени, както за битови нужди – отопление и готвене, така и за промишлени дейности – сушене на продукция, захранване на производствени бази и др.Всички б...
Вижте повече...