Техническа, пожарна и аварийна безопасност

Запознайте се с:

  1. Препоръки за използване на бутилки с порпан-бутан към Депозитен сертификат.
  2. Зареждане на АГУ (АВТОМОБИЛНА ГАЗОВА УРЕДБА).

Инциденти, злополуки, аварии при автомобили с газови уредби

Ако усетите миризма на чесън (от одорантите), избутайте автомобила на открито място без да палите двигателя. При ескалация на инцидента задължително се уведомяват органите на РСПАБ, РИДТН и/или Полиция, Бърза помощ. При всички случаи посоката на вятъра е от голяма важност. Газовият облак се разпространява по посока на вятъра, затова при евакуация всички трябва да се отправят в посока обратна на тази на вятъра.

Техническа, пожарна и аварийна безопасностОбщи положения при аварии с изтичане на газ

Не подхождайте към гаража/автомобила си/помещението с изтичане на газ с цигара или открит огън в ръка. Ако усетите специфичната миризма на газ, идваща от автомобила във вашия гараж или конкретно помещение, не включвайте осветлението. Изключете незабавно електрозахранването от главното табло на дома си. Уведомете пожарната и полицията. Отцепете района за външни лица, евакуирайте хората от съседните сгради и помещения. Ако това не застрашава безопасността и като се съобразявате с наличните съоръжения, ограничете изтичането и се опитайте да предотвратите евентуален пожар.

Принципи за намеса при теч на газ

При значителен теч, ако е безопасно и възможно при дадените обстоятелства да се увие с мокра дреха, за да се създаде ефектът на ледената топка. Внимавайте за студови изгаряния, носенето на лични предпазни средства е задължително. Не позволявайте на газовия облак да проникне в канали, ровове, мазета. Трябва да се създаде водна завеса, така че да се осуети разпространението на газовия облак. С помощта на силна водна струя се направлява газовия облак и се улеснява разпръсването му. Заставайте откъм наветрената страна, ограничете достъпа на трети лица.

Проверка за изтичане на газ

При проверка за изтичане на газ използването на пламък е строго забранено.

Техническа, пожарна и аварийна безопасностОказване на първа помощ при студови изгаряния:

  • oбливайте обилно с вода мястото, докато болката изчезне;
  • махнете дрехите около нараненото място внимателно;
  • поставете отгоре чиста суха превръзка;
  • не използвайте никога мазила;
  • потърсете квалифицирана медицинска помощ;
  • поддържайте сухо и чисто мястото докато се лекува.

За повече информация: customer.service@v-gas.bgcylinders@v-gas.bg