Историята на пропан-бутана

В днешни времена втечненият газ пропан-бутан (или т.нар. LPG) намира множество разнообразни приложения, както в бита, така и в индустрията, услугите и търговията. Това се дължи на предимствата и широкото приложение, които има. Не всеки, обаче е запознат с историята на пропан-бутана и начина, по който е бил открит.

Откритието на д-р Валтер Снелинг

източник на снимката: Wikipedia.org
източник на снимката: Wikipedia.org

Пропан-бутанът се открива по парадоксален начин. През 1911 г. един възмутен американски клиент на петролна компания поръчва на своя приятел – известният химик д-р Снелинг да открие причините за едно мистериозно събитие. Причината за възмущението на клиента е в това, че последният открива с изумление как половината от току-що напълнения на бензиностанцията резервоар на неговия Ford Т се е изчезнала по неведом начин по време на краткото пътуване до дома му.

източник на снимката: енциклопедия Британика
източник на снимката: енциклопедия Британика

При това резервоарът не тече отникъде. След множество експерименти, д-р Снелинг установява, че причината за мистерията е във високото съдържание на газовете пропан и бутан в състава на зареденото гориво, а малко след това разработва и първите практични методи за тяхната дестилация. Именно поради тези си фундаментални разработки, днес д-р Снелинг се приема за “баща” на тази промишленост.

Първи стъпки към масовата употреба на пропан бутан

Снелинг бързо осъзнал колко полезна и икономична е употребата на пропан бутана, както и колко широко приложими са свойствата на втечнения газ. Той можел да се използва за осветление, рязане на метали, готвене и т.н. Откритието било революционно за развитието на индустрията. Снилинг, заедно с други учени, бързо открил начини за втечняването на LPG и основава American Gasol Company – първата комерсиална компания за разпространение на пропан бутан.

Съвременните методи за производство и употреба на пропан бутан са природосъобразни и безопасни. „Ви-Газ България“ ЕАД също допринася за развитието на сектора в България като продава газ пропан-бутан на пазара повече от 20 години. Благодарение на качествените услуги, които предлагаме използването на пропан-бутан за бизнеса и за битови нужди става все по-разпространено. Свържете се с нас на тел.: 0700 20204, за да разберете повече за услугите, които предлагаме.