Как автогазът ни помага да дишаме по-леко

Кризата, предизвикана от масовото разпространение на COVID-19 и извънредните мерки, предприети в редица градове по света доведоха до значително подобряване на качеството на въздуха. След преминаване на „първата“ вълна от вируса и възстановяването на нормалния трафик, замърсяването на урбанизираните райони също се „възстанови“.

Правителствата правят всичко възможно да предотвратят повторно затваряне на границите, защото мобилността е от съществено значение за осигуряването на работни места и връщането на икономиката в релси. В същото време това не трябва да става за сметка на околната среда. Филипа Рио, директор на звеното за устойчива мобилност към Световната асоциация за пропан-бутан (WLPGA) и Liquid Gas Europe настояват за масово преминаване към употреба на автогаз, защото горивото е значително по-чисто, лесно достъпно и може да помогне за подобряване качеството на въздуха в глобален мащаб.

Световната здравна организация (СЗО) съобщава, че: „около 4,2 милиона преждевременни смъртни случаи в световен мащаб са свързани със замърсяването на околния въздух, което предизвиква сърдечни заболявания, инсулт, хронична обструктивна белодробна болест, рак на белите дробове и остри респираторни инфекции при деца“.

Why Autogas Could Help Us All Breathe More Easily

Трафикът не е единствената причина за понижаване качеството на въздуха в градовете, но допринася изключително много за поддържане на високите нива на замърсяване. Бензиновите и дизеловите моторни превозни средства отделят различни замърсители, сред които въглероден оксид (CO), азот (NOx), летливи органични съединения (VOC) и твърди частици (PM10). Британското министерство на околната среда и храните (DEFRA) съобщава, че „основната заплаха за чистия въздух сега са емисиите от трафика“.

Необходимостта от намаляване на емисиите е пряко свързана и със защитата на нашата планета от климатичните промени. Намаляването на мобилността в глобален мащаб заради коронавируса, води до спад в нивата на замърсяване и емисиите на CO2. Другият ефект на вируса обаче е неговото пагубно въздействие върху световната икономика, което от своя страна води до забавяне на инвестициите в ресурси за намаляване на емисиите. Ето защо от съществено значение е насърчаване на масово използване на по-чисти, алтернативни горива, като автогаз и екотехнологии, които ще продължат да играят значителна роля за ограничаване на замърсяването и през следващите десетилетия.

Необходимостта от мобилност, особено при нововъзникващите икономики, ще расте, което означава, че глобалният ефект от увеличаващия се в автопарк ще продължи да застрашава чистотата на въздуха. Този факт се доказва от данни на Международната асоциация на производителите на моторни превозни средства (OICA), която съобщава, че световният автопарк е нараснал от 892 милиона през 2005 г. до 1,228 милиарда през 2015 г. – ръст от 44%. Въпреки че е постигнат напредък, превозните средства с алтернативно гориво представляват едва 3,8% от общия автопарк за 2019 г. в Европа, а електрическите превозни средства представляват едва 1% от общия пазарния дял.

Миналата година в Европа над 90% от регистрациите на превозни средства са с двигатели ICE, които ще разчитат на течни горива над 10 години. Бъдещето на устойчивата мобилност и свързаното с това качество на въздуха, зависят както от продажбите на нови автомобили, така и от вида на използваното гориво.

Електрическите автомобили със сигурност са най-щадящи за околната среда, но пред масовото им навлизане на пазара още съществуват множество пречки. Електрическите автомобили са по-скъпи от еквивалентите на бензин или дизел и не са привлекателни за потребителите, особено тези от държавите с ниски и средни доходи. Освен това те не разглеждат замърсяването от съществуващия автопарк. Автогазът (LPG като транспортно гориво) предлага практично решение за намаляване на емисиите за нови превозни средства и за съществуващи такива, които не са толкова стари, за да бъдат бракувани. Възможността съществуващи автомобили да преминат на пропан-бутан не изисква голяма инвестиция в нови технологии и инфраструктура, но промяната може да намали значително отделянето на въглеродни емисии и вредни частици.

Автогазът е надеждно решение за подобряване на устойчивостта на мобилността, без това да предизвиква увеличаване на вредните емисии. Автомобилните производители вече масово предлагат коли на автогаз, а системите за LPG могат лесно и безпроблемно да бъдат монтирани на всяко превозно средство.

Източник: Liquid Gas Europe