Масовата употреба на автогаз ще намали значително вредните емисии

През месец октомври 2019 г. Европейската LPG асоциация публикува документ относно визията на организацията за развитието на автогаза – Vision of Autogas. Темите, които материала засяга, са съсредоточени върху възможностите за популяризирането на ползите от употребата на пропан-бутана.

От Европейската LPG асоциация алармират, че въпреки увеличаването на броя на превозни средства, задвижвани от алтернативни горива, повече от 90% от новорегистрираните автомобили през 2018 г. в световен мащаб използват бензин или дизел.

Вредните емисии, отделяни от транспортните средства, представляват една четвърт от общите емисии на парникови газове в ЕС. Алтернативните горива за придвижване могат значително да намалят броя на отделените емисии. Автогазът е предпочитаното решение, защото е чист, ефикасен, рентабилен и безопасен. Ето защо, Европейският съюз съсредоточава политиките си в популяризиране и налагане на масовата му употреба.

Масовата употреба на автогаз ще намали значително вредните емисии

Визията на Европейската LPG асоциация за резултатите, които могат да бъдат постигнати при засилена употреба на автогаз, се съсредоточава върху следните прогнози:

  • Автогазът все повече ще се използва в комбинация с електро автомобили и хибриди. Така употребата на пропан-бутан няма да е за сметка на електрическите автомобили, а всъщност ще оптимизира използването им;
  • При наличие и прилагане на адекватни политики, общият брой на автомобилите на автогаз може да достигне пиков пазарен дял от 10,7% през 2040 г.;
  • Популяризирането на пропан-бутана в Европа води до значително намаляване на вредните емисии – ползите за околната среда и обществото се равняват на 18,7 милиарда евро за периода 2020 – 2050 година.

От Европейската LPG асоциация настояват за създаване и налагане на правила в ЕС, които да ускорят масовата употреба на пропан-бутан; да се използват стратегии, включващи възможностите за замяна на стари коли с нови с газови системи и да се предложат други облекчения за потребителите на автогаз. Това са само част от мерките, които могат да бъдат предприети.

Запознайте се подробно с Vision of Autogas като изтеглите документа на английски език от тук.