Запознайте се с политиките за поощряване използването на автогаз

Европейската LPG асоциация (Liquid Gas Europe), съвместно със Световната LPG асоциация (World LPG Association), публикува доклад относно политиките, стимулиращи използването на автогаз през 2018 г.

Запознайте се с политиките за поощряване използването на автогаз

Докладът дава информация за предприетите действия от страна на правителствата по цял свят, за поощряване използването на пропан-бутан за гориво и анализира резултатите от тях.

Проучването обръща внимание на местните регулации и обхваща 25 от най-големите пазари на автогаз, като 15 от тях са ситуирани в Европа. Освен Великобритания, Франция, Германия, Испания и др. европейски страни, в доклада присъства и България, като се отбелязва, че търсенето на автогаз на нашия пазар нараства. От 90-те години насам превозните средства, задвижвани от пропан-бутан са се увеличили с повече от 50%, достигайки до 405 000 през 2017 г. Основните действия, които българското правителство предприема за стимулиране на употребата на автогаз, са свързани с по-ниския акциз на пропан-бутана, спрямо останалите горива, се отбелязва още в доклада.

Въз основа на проследяване на развитието на пазарите и прилаганите законови регулации, докладът сочи и кои са най-ефективните практики и защо те трябва да бъдат прилагани в бъдеще.

Автогазът е най-добрата алтернатива спрямо останалите горива в транспортния сектор по цял свят. Основната причина, поради която правителствата поощряват използването на пропан-бутан, е значително по-ниските емисии, които се отделят при използването му в сравнение с бензина и дизела. Докладът показва, че най-резултатни са политиките за стимулиране на употребата на автогаз, при които пропан-бутанът е на конкурентна цена и се оказва по-изгоден за потребителите от останалите горива.

Източник: www.aegpl.eu

Започнете да се придвижвате екологично и икономично като използвате автогаз! Повече за предимствата при употребата му, можете да намерите тук.