Как да живеем по-екологично всеки ден

Вредите, които човечеството нанася на природата придобиват огромни размери и стават все по-осезаеми. Климатичните промени, нарастващото потребление на ресурси и натрупването на замърсители влияят пагубно на природата и съответно водят до увеличаване на здравословните проблеми в световен мащаб.

Същевременно всеки един от нас може да допринесе за подобряването на околната среда със следване на лесни практики в ежедневието си. Призоваваме ви да се запознаете с природосъобразните начини на живот и ви даваме няколко лесни за изпълнение съвети, чрез които ще допринесете за ограничаване на негативните ефекти върху околната среда.

Как да живеем по-екологично всеки ден

НЕ на пластмасата. Ограничете използването й.

Ненужното използване на пластмасови прибори, сламки и торбички причинява голям процент от замърсяването в природата и води до смърт на хиляди морски обитатели, които бъркат пластмасовите отпадъци с храна. Лесно е да използвате платнени торби, стъклени бутилки, съдове и прибори за многократна употреба.

Как да живеем по-екологично всеки ден

ДА на пропан-бутана. Преминете към по-екологично алтернативно транспортно гориво.          

Автогазът е най-широко използваната алтернатива на конвенционалните петролни горива, бензина и дизела. Причината – пропан-бутанът е сред най-екологичните горива и се използва над 70 години при автомобилите. Естествените продукти, получени при изгарянето на ВВГ (втечнен въглеводороден газ), са въглероден двуокис и водна пара. В сравнение със светлите горива, липсват емисиите от съединения на тежки метали.

Преминавайки към използване на пропан-бутан за гориво на колата ви, ще намалите значително отделените вредни емисии от вашия автомобил.

Разберете подробности относно ползите от преминаване към пропан-бутан тук.

Как да живеем по-екологично всеки ден

НЕ на изхвърлянето на отпадъци в тоалетната чиния. Събирайте боклука разделно.

Изхвърлянето на отпадъци в тоалетната чиния е едно от най-опасните решения за околната среда. Всичко, което се изсипва в канала, мивката или тоалетната може да се озове във вододайни източници.

Събирайте разделно отпадъците и избягвайте изхвърлянето на храна.

Как да живеем по-екологично всеки ден

ДА на презареждащите се батерии. Не използвайте батерии за еднократна употреба

Инвестицията в презареждащи се батерии си струва. С тях се спестяват пари, но се щади и околната среда, за която еднократните батерии са голяма заплаха. На пазара вече има и соларни зарядни устройства, така че при достатъчно мерак човек може да черпи енергия за презареждане от природата.

И още нещо – добре е зареждащото устройство да се изключва след употреба. Когато остане включено, то продължава да консумира енергия.

Как да живеем по-екологично всеки ден

НЕ на безразборното използване на хартия. Заместете тефтерите и листовете с електронни бележки.

Хартията се произвежда от дървен материал и заместването на тефтерите и листата с електронните бележки във вашия смартфон или компютър ще помогне на природата.

Друга добра практика, която можете да следвате е да избягвате принтирането или, ако все пак се налага, да използвате хартията от двете страни. Препоръчително е и да избягвате широкоразпространените чаши за еднократна употреба (не само пластмасовите, но и хартиените такива.

Вярваме, че всеки може да допринесе за опазването на околната среда и подкрепяме екологичния начин на живот вкъщи и в работата си. Затова дейността на V-Gas е в съответствие с последните екологични изисквания и европейски стандарти.