Позицията на Liquid Gas Europe относно Стратегията за намаляване на вредните емисии

След официалното публикуване на 28 ноември на съобщението на Европейската комисия относно визията й за дългосрочно намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС, и Liquid Gas Europe (Европейската LPG асоциация) обяви своята позиция в документа Liquid Gas Europe’s Position Paper on the Strategy for long-term EU greenhouse gas emissions reductions.

Позицията на Liquid Gas Europe относно Стратегията за намаляване на вредните емисии

От Асоциацията дават препоръки и предложения към Европейския парламент, които да гарантират ефективното изпълнение на стратегията. Някои от тях са:

  • Взимане мерки за ограничаване на употребата на твърди и течни горива

Основен фактор за замърсяването на околната среда е масовата употреба на твърди и течни горива като въглища, торф, отоплително масло и твърда биомаса. Те представляват 21% от енергийния микс при отоплението в Европа. Използването на тези горива е свързано с много по-високи емисии на замърсители в сравнение с тези, отделяни при газообразните горива или електричеството. Твърдите и течните горива се използват най-вече в селските райони, където няма изградена мрежа за осигуряване на природен газ.

  • Изграждане на електрически и газификационни мрежи за селските, планинските и отдалечените райони

Тъй като домакинствата в отдалечените райони представляват 17% от общия брой на жилищата в ЕС, е от изключителна важност, да се насочат усилия в посока подобряване на екологичните показатели и достъпа до алтернативни възможности за отопление спрямо особеностите на селските райони.

  • Разработване и прилагане на стимули за масова употреба на автогаз

Изследвания показват, че превозните средства с пропан-бутан произвеждат с 23% по-малко парникови газови емисии от дизела и съответно с 21% по-малко от бензина. В бъдеще тези ползи ще се увеличат значително, когато ще се разгърнат възможностите за възобновяване на пропан-бутана.

Екипът ни, като член на Liquid Gas Europe, застава зад предложенията на Асоциацията и ще работи за увеличаване на употребата на пропан-бутан с цел ограничаване на вредните емисии.

Пълния текст на документа на Европейската LPG асоциация можете да намерите тук.