Перспективи пред пропан-бутана

През февруари тази година Европейската LPG асоциация (Liquid Gas Europe) публикува документBIOLPG. A RENEWABLE PATHWAY TOWARDS 2050, който показва перспективите пред пропан-бутана и био пропан-бутана. Той може да се изтегли след регистрация тук. Публикуваме основни акценти от документа.

Европейският съюз има амбиция до 2050 г. да поеме ангажимент за неутралност по отношение на климата. Европейската LPG асоциация подкрепя тази амбициозна цел. Организацията вярва, че масовата употреба на LPG (пропан-бутан) и bioLPG (био пропан бутан), особено в селските райони и автомобилния транспорт, ще помогне за постигането на тази цел.

Автомобилите, които използват пропан-бутан ограничават замърсяването на околната среда. Те отделят значително по-малко вредни емисии, отколкото дизеловите автомобили и колите на бензин в реални условия на шофиране. Същото важи и за  отоплението и подгряването на вода, което използват домакинствата, разчитащи на LPG в сравнение с тези, които използват въглища, отоплително масло, торф и др.

Перспективи пред пропан-бутана

Днес автогазът е алтернативното гориво номер едно в Европейския съюз, като го използват приблизително 8 милиона превозни средства и се предлага в 35 000 бензиностанции. Преминаването на превозните средства, използващи други горива, към автогаз е освен природосъобразна алтернатива и достъпна промяна за потребителите, както и ефективно решение за намаляване на емисиите, отделяни от автомобилния транспорт. Тези предпоставки са и идеална основа за увеличаване на сегмента чрез усвояване на bioLPG.

Амбицията на LPG индустрията е да продължи подобряване на производството и усвояването на пропан-бутан и био пропан-бутан производство чрез следните действия:

  • Консултиране на потребителите и бизнеса относно възможността и предимствата на преминаване към LPG в краткосрочен план и bioLPG в бъдеще.
  • Разпространяване на полезна информация към заинтересованите страни и политици за потенциала на LPG и bioLPG.
  • Обединяване на инвеститорите относно възможните проекти, произвеждащи bioLPG.
  • Увеличаване на инвестициите в производство на bioLPG.
  • Присъединяване към консорциуми, които кандидатстват за ЕС финансиране на изследователски проекти.
  • Спонсориране на изследвания в сферата и предлагане на безвъзмездни средства за проучване на нови технологии, свързани с пропан-бутана

Повече информация можете да намерите тук.