Надграждаме умения при реагиране в извънредни ситуации

Продължават обученията на служители на партньорски организации за навременни действия при аварийни ситуации. На 21 октомври 2021 г. екип от десет души на Топливо АД премина през аварийно упражнение на бензиностанция на Топливо АД, намираща се в град София, кв. Враждебна. То беше ръководено от Маргарита Ковачева (Технически и оперативен директор, ЗБУТ, „Ви-Газ България“ ЕАД) и Кирил Гавазов (Директор ГПС Бенковски, „Ви-Газ България“ ЕАД). Подобно упражнение се провежда за първи път на нов обект, въведен в експлоатация през 2020 г., собственост на дружество част от Синергон холдинг.

Разгледайте галерията ни: