Служителите ни преминаха през редовно аварийно упражнение

На 6 октомври 2021 г. се проведе редовното годишно аварийно упражнение за екипа на V-Gas в ГПС Бенковски. В него се включиха всички служители от завода, както колегите от финансовия и търговския отдел заедно с други звена на компанията и ключови клиенти.

(вижте видео тук)

Служителите ни преминаха през редовно аварийно упражнение

Упражнението по аварийна безопасност беше проведено с помощта на екипа на пожарната от Пловдив, който активно се включи в обучението с указания, демонстрации и тестове на оборудването на V-Gas. Външен лектор обогати познанията на служителите относно навременните и правилните действия при аварийна ситуация, провеждайки обучение за пожарогасене с прахов пожарогасител, както и за работа с дихателен апарат в газов облак.

Служителите ни преминаха през редовно аварийно упражнение

Упражнението пресъздаде възникнала аварийна ситуация в резултат на теч от газопровода в района на железопътната линия и разтоварището, която изисква пожарогасене и охлаждане на наличните железопътни цистерни.

Разгледайте още снимки от обучението: