Позицията на LPG асоциации спрямо плана на ЕК Fit for 55

Публикуваме основни акценти от позицията на асоциациите на възобновяеми и нисковъглеродни течни горива (Associations of the Renewable & Low-Carbon Liquid Fuels Value Chain) относно пакета от предложени еко мерки от Европейската комисия (Fit for 55 package). Целта на плана е да намали въглеродните емисии в ЕС с 55% до 2030 г. Той съдържа многобройни законодателни предложения като реформата на системата за търговия с емисии на ЕС, механизма за регулиране на въглеродните граници, директивата за възобновяема енергия и др.

Асоциациите на възобновяеми и нисковъглеродни течни горива считат плана на Европейската комисия Fit For 55 за стъпка в правилната посока. Но те настояват да бъде по-силно застъпен решаващият принос на възобновяемите и нисковъглеродни течни горива за декарбонизацията на транспорта и постигането на целите за 2030 и 2050 г.

Позицията на LPG асоциации спрямо плана на ЕК Fit for 55

Затова асоциациите настояват в преработеното предложение относно стандартите за регулиране на отделените CO2 емисии от автомобилни превозни средства да се признае ключовата роля на възобновяемите и нисковъглеродни течни горива. По този начин ще се гарантира, че се вземат предвид всички възможни технологии за декарбонизация.

Стимулирането на масова употреба на пропан-бутан, както и на други устойчиви нисковъглеродни течни горива, е от съществено значение за бърз преход към мобилност с нулеви емисии. Потребителите могат да разчитат на тези горива, докато държавите-членки развиват инфраструктурата си в съответствие с новите мерки, а транспортните компании трансформират бизнеса си в съответствие с климатичните цели за 2030 и 2050 г.

Асоциациите също така считат, че системата за търговия с емисии (ETS) за автомобилния транспорт, заедно със стандартите RED III и CO2 за превозни средства, трябва да отговарят на възможностите, както на потребителите, така и на бизнеса.

Виждаме пропусната възможност за подкрепа на устойчиви възобновяеми горива. Вярваме, че оставянето на решението на държавите-членки дали да освободят възобновяемите горива от данъчното облагане на енергията или не, ще доведе до разнообразие от цени на горивата и нехармонизиран европейски пазар на горива,“ се посочва още в документа.

Позицията на LPG асоциации спрямо плана на ЕК Fit for 55

Прочетете пълния текст на позицията тук.