Резултати от анкетата „Доволни ли сте от обслужването на V-Gas?“ за 2021 г.

През изминалата година отново проведохме запитване сред клиенти и служители, използващи услугите и продуктите на V-Gas, с цел получаване на обратна връзка относно удовлетвореността им. Резултатите от 132 попълнени анкети „Доволни ли сте от обслужването на V-Gas?“ сочат, че приблизително 80% (79.5%) са напълно удовлетворени от услугите и продуктите на компанията, а 16% са много доволни от тях.

Резултати от анкетата „Доволни ли сте от обслужването на V-Gas?“ за 2021 г.

Резултати анкета „Доволни ли сте от обслужването на V-Gas?”, период: октомври – декември 2021 г.

Въпросите в допитването са 22 и обхващат оценка на обслужването от страна на Финансово-счетоводния и търговския отдел; контактния център; отдел за приемане на заявки и планиране на доставките; специалистите от технически контрол и монтаж; специалисти техническо обслужване и др. Всички звена получават високи оценки относно качеството на обслужването като най-голям е броят на респондентите напълно доволни от Отдел за приемане на заявки и планиране (72%) и Търговския отдел (67%).

Резултати от анкетата „Доволни ли сте от обслужването на V-Gas?“ за 2021 г.

Резултати от анкетата „Доволни ли сте от обслужването на V-Gas?“ за 2021 г.

Резултати анкета „Доволни ли сте от обслужването на V-Gas?”, период: октомври – декември 2021 г.

Обобщените резултати от оценката на респондентите относно посочени твърдения за предоставяните услуги от V-Gas също показват високо ниво на удовлетвореност:

  • 116 (близо 90% от запитаните) са напълно или по-скоро съгласни с твърдението „Предлаганите оферти са точни, ясни и прозрачни.“
  • 124 (93% от запитаните) са напълно или по-скоро съгласни с твърдението „Доставените продукти са с добро качество.“
  • 126 (над 95% от запитаните) са напълно или по-скоро съгласни с твърдението „Процесът на доставка е качествен и безопасен.“
  • 114 (над 86% от запитаните) са напълно или по-скоро съгласни с твърдението „Цената на предлаганите продукти и услуги е адекватна спрямо пазара.“
  • 125 (95% от запитаните) са напълно или по-скоро съгласни с твърдението „Бих препоръчал продуктите и услугите на V-Gas.“

И през настоящата година ще продължим да търсим обратна връзка от вас, нашите клиенти, за да оптимизираме работата си и да продължим да следваме градивните за компанията ни бизнес принципи – професионализъм, откритост и лоялност.

Ако имате препоръки или въпроси към нас, ще се радваме да ни пишете на email: customer.service@v-gas.bg