С LPG могат да се изпълнят европейските енергийни цели

Масовото използване на пропан-бутан като алтернативно транспортно гориво ще спомогне за постигането на заложените от ЕС енергийни и климатични цели

Публикуваме основните акценти в позицията на Европейската LPG организация (Liquid Gas Europe) във връзка с Предложението за регулиране на инфраструктурата за алтернативни горива на ЕС.

Европейската LPG индустрия изцяло се ангажира с постигането на въглероден неутралитет в автомобилния транспорт до 2050 г. Пропан-бутанът осигурява повече ползи за околната среда, отколкото всяко друго алтернативно гориво в Европа, благодарение на доказаните си качества. Въглеродният отпечатък на LPG е до 23% по-нисък в сравнение с този на бензина. Доказано е, че пропан-бутанът отделя значително по-малко въглероден диоксид (CO2), както и по-ниски оксиди на азот (NOx) и прахови частици в сравнение с дизела.

С LPG могат да се изпълнят европейските енергийни цели

От Европейската LPG асоциация настояват за:

  • Запазване на обхвата на определението за алтернативни горива, включително на това за LPG, с цел спазване на технологично неутрален подход. По този начин ще се гарантира включването на всички алтернативни горива и технологии в декарбонизирането на транспортния сектор на ЕС.
  • Ясно дефиниране на алтернативни горива като bioLPG и rDME и признаването им за възобновяеми, за да могат да се вземат под внимание при декарбонизирането на транспортния сектор.
  • Действията по постигането на енергийните и климатични цели на ЕС да се съобразят със социалните аспекти на енергийния преход.
  • Осигуряване на съгласуваност в законодателството с цел насърчаване на усвояването на всички алтернативни горива в Европа.

Според LPG организацията, за да се гарантира бързото навлизане на възобновяеми горива на пазара на ЕС във всички сектори, е важно да се гарантира на индустрията и гражданите, че производството и използването на възобновяеми горива ще бъдат подкрепени в дългосрочен план от държавните политики.

Пълния текст на позицията на Liquid Gas Europe можете да намерите тук.