за бизнеса | за дома | национален номер: 0700 20204 / 0882 977 459 |

Доволни ли сте от обслужването на V-Gas?

Доволни ли сте от обслужването на V-Gas?
За нас обратната връзка от Вас, клиентите на V-Gas, е от ключово значение, за да можем постоянно да оптимизираме продуктите и услугите си. Ето защо периодично се допитваме до мнението Ви относно качеството на обслужването ни. Ще се радваме да отделите 10 минути и да попълните нашата анкета  Доволни ли сте от обслужването на V-Gas?, която можете да намерите тук. Вашето мне...
Вижте повече...

98% от клиентите на V-Gas ценят компанията заради сериозност, отговорност и ангажираност при изпълнение на поетите ангажименти

98% от клиентите на V-Gas ценят компанията заради сериозност, отговорност и ангажираност при изпълнение на поетите ангажименти
Анкета, проведена сред 47 от клиентите на V-Gas в периода август-октомври 2018 г., сочи че респондентите масово оценяват обслужването на компанията и качеството на продуктите като много добро. Сред попълнилите запитването, няма нито един, който да е посочил отговор „неудовлетворен“ относно въпросите, включени в анкетата. Тя се съсредоточава върху оценка на извършване на доставк...
Вижте повече...