98% от клиентите на V-Gas ценят компанията заради сериозност, отговорност и ангажираност при изпълнение на поетите ангажименти

Анкета, проведена сред 47 от клиентите на V-Gas в периода август-октомври 2018 г., сочи че респондентите масово оценяват обслужването на компанията и качеството на продуктите като много добро. Сред попълнилите запитването, няма нито един, който да е посочил отговор „неудовлетворен“ относно въпросите, включени в анкетата. Тя се съсредоточава върху оценка на извършване на доставката, коректност на документите, качество на продукта, техническо обслужване, поддръжка, проверки и др.

98% от клиентите на V-Gas ценят компанията заради сериозност, отговорност и ангажираност при изпълнение на поетите ангажименти

96% от респондентите дават добра и много добра оценка на точността и прозрачността при предлагане на оферти от страна на V-Gas. Още по-голям процент (98%) определят като много добра или добра гъвкавостта и откритостта на служителите на компанията при водене на търговски и технически преговори. 70% пък дават най-високата възможна оценка за показан професионализъм, компетентност и опит в процеса на работа.

Резултатите от анкетата сочат още, че клиентите на V-Gas са във висока степен удовлетворени от сериозността, отговорността и ангажираността при изпълнение на поетите ангажименти, както и от проявената толерантност, колегиалност и отзивчивост в процеса на работа. Клиентите са много доволни и от качеството на доставените продукти и от отзивчивостта и експедитивността при решаване на несъответствия и рекламации.

98% от клиентите на V-Gas ценят компанията заради сериозност, отговорност и ангажираност при изпълнение на поетите ангажименти

На въпроса „Защо избрахте V-Gas за доставчик на газ пропан бутан?”, получените отговори сочат, че основните причини са:

  • добри досегашни връзки и взаимоотношение (91%)
  • очакван професионализъм и коректност (89%)
  • добро качество на продукта (85%)

100% от анкетираните ще продължават да използват услугите на компанията, а 98% биха споделили задоволството си от съвместната работа със съдружници, бизнес партньори и познати.

Проведената анкета показва, че удовлетвореността от продуктите и услугите на V-Gas е изключително висока. Компанията периодично търси обратна връзка от клиентите си, за да може да продължава да предлага най-доброто обслужване и продукти на пазара. Ако имате въпроси и препоръки към нас, не се колебайте да ни пишете на customer.service@v-gas.bg.