за бизнеса | за дома | национален номер: 0700 20204 / 0882 977 459 |

Подкрепихме инициативата „Капачки за бъдеще“

Подкрепихме инициативата „Капачки за бъдеще“
Екипът ни винаги подкрепя смислени инициативи, особено когато каузите подпомагат развитието на деца и са еко насочени. Ето защо участвахме активно в националната благотворителната кампанията „Капачки за бъдеще“ и тази година, чийто финал беше на 13 април 2019 г. Служителите ни от цяла България събраха над 3 000 пластмасови капачки, с които помогнахме да бъдат безвъзмездно да...
Вижте повече...