за бизнеса | за дома | национален номер: 0700 20204 / 0882 977 459 |

Предимствата на директния пропан-бутанов инжекцион

Предимствата на директния пропан-бутанов инжекцион
Увеличаването на цените на горивата и високите нива на замърсяване на въздуха карат все повече шофьори да използват пропан-бутана като алтернативно гориво за своите автомобили. Тенденцията за нарастване броя на колите на LPG е силно изразена в Западна Европа, но не подминава и България.Пропан-бутановото гориво влиза в двигателя в газообразно състояние и лесно се смесва с въздух...
Вижте повече...