Предимствата на директния пропан-бутанов инжекцион

Увеличаването на цените на горивата и високите нива на замърсяване на въздуха карат все повече шофьори да използват пропан-бутана като алтернативно гориво за своите автомобили. Тенденцията за нарастване броя на колите на LPG е силно изразена в Западна Европа, но не подминава и България.

Пропан-бутановото гориво влиза в двигателя в газообразно състояние и лесно се смесва с въздуха. Инжекционът равномерно пълни цилиндрите на двигателя с еднородна гориво-въздушна смес, която изгаря почти напълно.

Предимствата на директния пропан-бутанов инжекцион

 

Ето и няколко факти за директния пропан-бутанов инжекцион:

  • При двигател с директно впръскване, горивото е под високо налягане и се впръсква посредством инжекторна рейка директно в горивната камера на всеки цилиндър.
  • Директното впръскване на LPG позволява по-прецизен контрол на количеството гориво и времето на цикъла, през който се инжектира в цилиндъра. Така, за максимална мощност може да се инжектира цялото количество гориво в смукателния колектор, докато за максимална икономичност, е възможно да се инжектира по-малко количество гориво по време на такта на сгъстяване.
  • Преминаването към двигателите с директно впръскване е нарастваща тенденция в автомобилната индустрия.
  • Основните причини за разработване и разпространяване на такъв тип двигатели са свързани с идеята да се намалят вредните емисии на CO2, отделяни от автомобилите, да се намали глобалното затопляне и да се увеличи икономията на гориво.
  • Пропан-бутановият инжекцион подобрява ефективността на горивото с 10-20 %.

Според статистиката на Европейската LPG асоциация над 8 милиона превозни средства в ЕС използват пропан-бутан, а бензиностанциите, които го предлагат в страните членки са приблизително 31 000.

Ако все още не сте се възползвали от възможностите на директния пропан-бутанов инжекцион, сега е моментът да подобрите ефективността на автомобила си, да карате икономично и природосъобразно.