за бизнеса | за дома | национален номер: 0700 20204 / 0882 977 459 |

Лазаровден и Цветница – светлите предвестници на Великден

Годишен анализ на Liquid Gas Europe за 2020 г.
Сигурни сме, че повечето от вас познават светлите обичаи на Лазаровден и Цветница, които се честват събота и неделя преди Великден. Затова се позоваваме на няколко малко известни, но любопитни факти, свързани с тези два красиви пролетни празника. Знаете ли, че… Лазаровден е християнски празник, но традиционното му отбелязване в България не е свързано с легендата за възк...
Вижте повече...