за бизнеса | за дома | национален номер: 0700 20204 / 0882 977 459 |

Промяна на акцизна ставка за моторно гориво ВНГ (ВВГ или пропан-бутан)

Промяна на акцизна ставка за моторно гориво ВНГ (ВВГ или пропан-бутан)
На 01.08.2023 г. са публикувани в „Държавен вестник“ промените, касаещи връщането на акцизната ставка за моторно гориво ВНГ (ВВГ или пропан-бутан) на 340 лв./тон, както беше до началото на месец юли 2022 г. Нулевата ставка беше временна антикризисна мярка във връзка с високите цени на енергоносителите. Текстовете относно премахването на нулевите ставки на ВНГ и метан са в §...
Вижте повече...