Промяна на акцизна ставка за моторно гориво ВНГ (ВВГ или пропан-бутан)

На 01.08.2023 г. са публикувани в „Държавен вестник“ промените, касаещи връщането на акцизната ставка за моторно гориво ВНГ (ВВГ или пропан-бутан) на 340 лв./тон, както беше до началото на месец юли 2022 г.

Нулевата ставка беше временна антикризисна мярка във връзка с високите цени на енергоносителите.

Текстовете относно премахването на нулевите ставки на ВНГ и метан са в §27 – заличаване на §6б от преходните разпоредби на Закона за акцизите и данъчните складове и в §46т.1. Датата на влизане в сила е от 01.08.2023 г.

Прилагаме линк към държавен вестник:

„Държавен вестник“