Европейският LPG конгрес ще се проведе онлайн между 28 и 30 септември

Фокусът на специализирания форум е Зелената сделка. Европейският LPG конгрес е най-голямото годишно събитие за Европейската пропан-бутан индустрия. Целта му е да обедини както европейски, така и световни лидери в сектора, енергийни специалисти, крайни потребители, политици и други заинтересовани страни.

Европейският LPG конгрес ще се проведе онлайн между 28 и 30 септември

LPG индустрията е пряко засегната от предстоящи промени, свързани с амбициозните цели на ЕС в областта на околната среда и социалната политика. Алтернативните течни горива с ниски емисии са широко приложими, както за отопление, така и за транспорт, а вече са и по-достъпни.

Тридневният LPG форум, който ще се проведе онлайн на 28, 29 и 30 септември 2021 г., ще се съсредоточи върху Зелената сделка на ЕС и значението на LPG и възобновяемите газове за енергийния преход.  Конгресът ще акцентира върху:

  • разискването на нови бизнес стратегии
  • демонстрирането на иновации в индустрията
  • споделянето на работещи практики

По този начин ще бъде подчертана ролята на LPG и bioLPG за постигане на целите на Зелената сделка за декарбонизация. Форумът ще даде трибуна за разискване на оперативни и стратегически решения за индустрията спрямо пандемията и резултатите от нея, за да бъде очертана бъдеща перспектива пред пазара.

Разберете повече за Европейския LPG конгрес тук.