Възможности за намаляване на CO₂ емисиите при тежкотоварните автомобили

В уебсайта Renewable Fuels For Trucks Европейската LPG асоциация (Liquid Gas Europe) и множество други организации обръщат внимание на начините за ограничаване на отделяните вредни газове от тежкотоварните автомобили. Компаниите апелират за ускорено намаляване на емисиите чрез използването на алтернативни възможности в рамките на съществуващите регулации. 

Публикуваме акцентите от информацията в уебсайта.

Сегашните стандарти за CO₂ емисии за нови превозни средства не вземат предвид възобновяемите горива. Правната рамка на ЕС за намаляване на отделяните вредни газове в пътния транспорт разделя отговорността по веригата на доставка.

Възможности за намаляване на CO₂ емисиите при тежкотоварните автомобили

Включването на възобновяеми горива, като пропан-бутан (LPG), в новите стандарти за CO₂ за тежкотоварни превозни средства ще спомогне за намаляване на вредните емисии без да пречи на навременността на доставките и на добрата логистика.

Чрез камиони се осъществяват превозите на 73% от всички стоки, транспортирани по суша в ЕС, което ги прави гръбнакът на търговията на европейския континент. А 66% от всички заинтересовани страни са съгласни, че възобновяемите горива трябва да се взимат под внимание, според обществена консултация, проведена от Европейската комисия.

Включването на възобновяеми горива в стандартите за емисии на CO₂ може да осигури по-голям избор от климатично неутрални и социално справедливи опции за мобилност, които не натоварват европейските граждани и предприятия, запазват структурите по веригата за доставки и водят до по-всеобхватна климатична политика по време на жизнения цикъл на превозните средства.

Основните предложения за намаляване на отделените вредни газове при камионите са следните:

  • Въвеждане на въглероден корекционен фактор (CCF) за отчитане на намаляването на CO₂ чрез възобновяеми горива;
  • Създаване на кредитна система за компенсиране на въглеродния отпечатък с допълнителни количества възобновяеми горива.

Запознайте се в подробности с предложенията на асоциациите за възобновяеми горива тук.