5 факта за пропан-бутана, които може би не знаете…

Пропан-бутанът (LPG) е популярен източник на енергия благодарение на множеството си преимущества – автономно, сигурно и икономично енергоснабдяване, което може да бъде използвано дори и на места, където липсва електрозахранване.

Ето и още няколко любопитни факти за LPG, които може би не знаете.

  1. Експлозиите, причинени от пропан-бутан, са редки и най-вече се използват за ефекти в киното.

Дори умишлено, е изключително трудно да се направи взрив на бутилка с пропан-бутан. Газовите експлозии обикновено са резултат от изтичане на газ в затворено пространство. Въпреки това, ви съветваме ВИНАГИ да спазвате правилата за безопасност при експлоатация.

  1. Пропан-бутанът е възобновяем източник на енергия.

Пропан-бутанът е преминал от традиционно изкопаемо гориво към нова форма на възобновяема енергия. Учените са създали генетично модифицирана версия на обикновената бактерия E. coli, която произвежда пропан (LPG). Освен това, бутанът и пропанът са газове, лишени от токсичност, горят тихо, без да отделят миризма.

  1. Освен екологичен, пропан-бутанът е и икономичен.

Цената на автогаза е значително по-ниска от тази на бензина и мрежата му за разпространение в България и Европа е добре развита. Разходите за гориво на изминат километър могат да бъдат намалени с до 30% в сравнение с тези за бензинов двигател и до 8% в сравнение с тези за дизелов двигател.

  1. Пропан-бутанът НЕ е каменовъглен или природен газ.

Има известно объркване относно това какво представлява каменовъгленият газ (Coal Seam Gas – CSG). CSG не е LPG. Докато CSG може да съдържа редица газове, голяма част от него (от 95% до 97%) е чист метан. Пропан-бутанът не е метан. LPG е съставен от пропан и бутан, a природният газ съдържа предимно метан и етан. Затова и пропан-бутанът има по-висока калоричност от природния газ.

  1. Пропан-бутанът се извлича, а не се произвежда.

 Пропан-бутанът се получава при рафинирането на нефт. Той е газообразен при нормални температури и атмосферно налягане, а се доставя втечнен под налягане (при налягане 8 атмосфери (при температура 20-25 С°) в специални бутилки или резервоари.

 Благодарение преимуществата си, пропан-бутанът е предпочитаният начин за отопление в милиони домакинства по света и екологичният начин за придвижване с моторни превозни средства. Разберете как да се възползвате от ползите му и вие – свържете се с нас на тел.: 0700 20 204

5 факта за пропан-бутана, които може би не знаете…