7 интересни факта за пропан-бутана

Не спираме да ви запознаваме с предимствата на пропан-бутана, а в настоящия материал ще отделим място на 8 любопитни факта относно употребата на LPG по целия свят.

Знаете ли, че…

  • Пропан-бутанът се използва за запалване на Олимпийския огън, защото е безопасен, природосъобразен и практичен.
  • Готварска печка на пропан-бутан може да бъде 8 пъти по-ефективна от печка на дървени въглища.
  • Автогазът (смес от въглеводороди, главно пропан и бутан) отделя с около 50% по-малко въглероден оксид, 40% по-малко въглеводороди и 35% по-малко азотни оксиди отколкото бензина.
  • Около 40% от всички леки автомобили в Турция са на автогаз, повече отколкото е броят на тези на бензин. Заради това пазарът на автогаз в страната е един от най-големите в световен мащаб.
  • Обемът на пропан-бутана като е 274 пъти по-малък, когато е в течно състояние.
  • Употребата на LPG помага значително за намаляване на емисиите на черен въглерод (замърсяване, получено в резултат на непълно изгаряне на изкопаеми горива, биогорива и биомаса). На черния въглерод до голяма степен се дължи глобалното затопляне и замърсяването на въздуха, което причинява сериозни здравословни проблеми.
  • В Бразилия, пропан-бутанът се използва за битови нужди при 95% от домакинствата; месечно населението употребява близо 33 милиона LPG бутилки.

7 интересни факта за пропан-бутана

Никога не е късно да се присъедините към милионите души по света, които използват LPG за отопление и гориво. Обадете ни се на тел.: 0700 20204, за да ви предоставим подробна информация относно начините да направите това.

Източник: SHV Energy