Безопасно използване на газови бутилки

Целият ни екип във V-Gas поставя безопасността на първо място. Затова за нас е от изключителна важност сигурната експлоатация на бутилки с пропан-бутан и спазването на всички изисквания за безопасност на националното и европейското законодателства. Безопасността трябва да е водеща и за вас, нашите клиенти, при използване на продуктите ни.

От вас зависи да не изпускате или повредите по друг начин бутилката и да се уверите, че:

 • уредите, които ще използват пропан-бутана са в пълна изправност
 • не пълните бутилките сами
 • не държите бутилките в близост до източници на открит пламък
 • бутилките са поставени във вертикално положение

Ето защо, след като ви дадохме основните съвети за безопасност при работата с газови бутилки, напомняме за още няколко съществени препоръки при използването на цилиндри с газ.

 • !НЕ размразявайте газови бутилки с помощта на електрически уреди като сешоари, вентилаторни и конвекторни печки или други източници на топлина.
 • !НЕ съхранявайте повече от две бутилки в едно помещение, независимо дали са пълни или не.
 • !НЕ транспортирайте бутилката с отворен клапан.
 • !НЕ пушете в непосредствена близост до газовите бутилки.
 • !НЕ поставяйте в близост до бутилките и газовите уреди текстилни материали или пластмасови изделия.
 • !НЕ се опитвайте да пълните или преливате газ от една в друга бутилка.

Безопасно използване на газови бутилки

 • !ДА – дръжте бутилките далеч от досега на деца.
 • !ДА – след спиране на работа с уреда, прекратете притока на газ от бутилката като затворите клапана, независимо дали газовият уред има спирателен кран.
 • !ДА – проверявайте бутилките за корозия, изтичане, пукнатини и др. непосредствено преди всяка употреба.
 • !ДА – наблюдавайте уредите по време на експлоатация за изтичане на газ и проверявайте за течове със сапунена пяна, но в никакъв случай с поднасяне на открит огън.
 • !ДА – прилагайте съветите за безопасност и към празните бутилки, защото те могат да са също толкова опасни, колкото и пълните.
 • !ДА – препоръчително е да се снабдите с малък прахов пожарогасител и да се запознаете предварително с експлоатацията му в случай на нужда.

Спазвайте тези съвети за безопасност и помнете – ако се използва и обработва в съответствие с установените процедури, пропан-бутанът (LPG) е безопасен. Както при електричеството, природния газ, петрола и другите битови средства за отопление и придвижване, така и при пропан-бутана винаги трябва да сте внимателни. 

За подробна информация относно безопасната експлоатация на бутилките ни с пропан-бутан, можете да се запознаете с още инструкции и документи тук.