Българският пазар на автогаз и световни тенденции

В края на изминалата година Европейската LPG асоциация (Liquid Gas Europe) публикуваха анализ относно политиките за стимулиране използването на автогаз в 25 страни, сред които Канада, САЩ, Китай, Индия, Мексико, повечето страни членки на Европейския съюз, включително и България.

Според статистиката, изложена в документа, консумацията на автогаз в световен мащаб се увеличава, като за 2018 г. тя се равнява на 26.2 млн. тона, а близо 27 млн. автомобила използват пропан-бутан. Наблюдава се значително нарастване на употребата на LPG в Украйна, за разлика от САЩ, където процентно тя се равнява на 0.03%. Анализът сочи още, че автогазът представлява над 10% от общия пазар на автомобилни горива в България и Полша.

В частта на доклада с данни за Българя се отбелязва, че пазарът на автогаз като цяло отбелязва стабилен растеж, въпреки че през 2017 г. употребата му достига 405 000 тона, а за 2018 г. тя се равнява на 395 000 тона.

Българският пазар на автогаз и световни тенденции

Броят на автомобилите на автогаз се е увеличил над 2 пъти спрямо 1990 г. и достига до 490 000 коли, или представлява около 13% от целия автомобилен парк. Според статистиката 2 800 са бензиностанциите в България, предлагащи автогаз през 2018 г.

Политиките, с които се стимулира продажбата на автогаз в страната са свързани с по-ниския акциз спрямо другите горива и сравнително евтина търговска цена на едро.

Българският пазар на автогаз и световни тенденции

От значение за разпространение на екологичното гориво са националните политики на страните за стимулиране на употребата му. Очаквано от Асоциацията отчитат, че най-ефективни са тези, които помагат на автогаза да се конкурира с бензина и дизела като дават силен финансов стимул на крайния потребител да премине към пропан-бутан.

Основните изводите, до които анализът стига са следните:

  • Необходими са стриктни национални политики за стимулиране развитието на пазара на автогаз. Данните показва, че мерките на правителствата са ефективни, когато са дългосрочни.
  • От значение са и нефинансовите стимули, като например увеличаването на осведомеността сред потребителите относно предимствата на автогаза и развенчаване на мита, че използването му е опасно.
  • Трябва да се въведат и екологични политики за ограничаване на използване на горива, отделящи голям процент вредни емисии.
  • Страните трябва да се стремят и към масово разпространение на автогаза на бензиностанции и други обекти, като разбира се, те трябва да отговарят на всички условия за сигурност.

Можете да се запознаете с пълния текст на документа тук.