Европейската LPG асоциация предлага дългосрочни решения за подобряване качеството на въздуха в ЕС

В документа VISION 2050. The contribution of the LPG industry to the long-term decarbonisation of the European energy mix Европейската LPG асоциация отправя конкретни предложения за използването на предимствата на пропан-бутана пред останалите горива за дълготрайно подобряване качеството на въздуха в ЕС.

Европейската LPG асоциация предлага дългосрочни решения за подобряване качеството на въздуха в ЕС

Основните цели, които организацията поставя пред бъдещето на Европа са намаляване на замърсяването на природата, преминаване към децентрализирани енергийни системи и дългосрочна прозрачна политика за използване на потенциала на възобновяемите горива.

Сред конкретните предложения на Европейската LPG асоциацията към страните членки на ЕС за следващите 30 години са:

  • създаване, прилагане и следване на дългосрочна политика за намаляване на отделяните вредни емисии;
  • подкрепа на всички технологии, които осигуряват значителни ползи за намаляване на CO2 емисиите;
  • осведоменост на обществото за качеството на въздуха и контролни мерки за намаляване на замърсяването;
  • поддържане на технологично неутрален подход в политиките за енергийна ефективност, особено що се отнася до енергийното етикетиране;
  • стимулиране на обществеността в посока масово използване на пропан-бутан в транспортния сектор и домакинството;
  • съставяне и налагане на ясни и устойчиви критерии относно биоенергията, така че да се увеличат инвестициите във възобновяеми източници;
  • създаване на европейски фондове за декарбонизация на енергетиката.

От Асоциацията подчертават още, че пропан-бутанът е възобновяем източник на енергия, който има широко приложение и не зависи от достъп до централизирана газопреносна мрежа. Статистиката показва, че едно домакинство отделя средно с 1,5 тона (около 25%) по-малко CO2 на година, ако използва LPG.

Ние от V-Gas заставаме плътно зад предложенията на Европейската LPG асоциация, защото съвпадат с нашата визия и мисия, а именно – да предоставяме на клиентите си качествени продукти и услуги, които са с най-ниското влияние върху околната среда.

Помислете как можете да дадете своя принос в опазването на природата – използвайте продукти, щадящи околната среда.