Ewa Abramiuk-Lété е новият генерален директор на Liquid Gas Europe

От месец май 2021 г. Ewa Abramiuk-Lété е начело на Европейската LPG асоциация (Liquid Gas Europe).

Esther Busscher, президент на Liquid Gas Europe, заяви, че новият генерален директор поставя на преден план ползите на пропан-бутана спрямо опазването на околната среда.

Още от 2007 г., родената в Полша, Ewa Abramiuk-Lété активно участва в експертизите, свързани с енергийния сектор, разисквани от Европейската комисия в Брюксел. През годините тя е станала експерт в сферата на газообразните и устойчиви горива и подкрепя европейските селски общности. Съчетавайки застъпничеството и професионалните си комуникационни умения, Ewa е решена структурно да ангажира Liquid Gas Europe с още повече заинтересовани страни в областта на енергетиката. По този начин ще може да се гарантира, че енергийният преход е достъпен и постижим за всички.

„Радвам се да се присъединя към Liquid Gas Europe – гласа на европейската индустрия за пропан-бутан, именно сега – по време на прехода в енергийния сектор и бързото развитие на европейската мобилност. Тъй като ЕС си е поставил амбициозната цел да постигне въглероден неутралитет до 2050 г., е изключително важно всички енергийни решения с ниски емисии и възобновяеми източници да бъдат използвани за постигането ѝ. LPG и bioLPG носят отлични екологични показатели по отношение на декарбонизацията и качеството на въздуха,“ подчерта Ewa Abramiuk-Lété.

Позовавайки се на наскоро стартиралото проучване на Liquid Gas Europe „BioLPG: A Renewable Pathway Towards 2050“, новият генерален мениджър на Асоциацията заяви: „Има различни пътища за LPG индустрията, които да спомогнат за постигането на въглероден неутралитет до 2050 г. С установената правилна политическа рамка сме уверени, че прогнозираното търсене на LPG през 2050 г. може да бъде задоволено с възобновяем пропан-бутан. И както показва визията ни за 2050 г., индустрията се е ангажирала с целите на Зелената сделка. За мен е чест да ръководя Европейската индустрия за пропан-бутан по време на този важен преход,“ сподели още тя.

Ewa Abramiuk-Lété е новият генерален директор на Liquid Gas Europe

Източник: Liquid Gas Europe