Отговори на често задавани въпроси за преминаване към домашна пропан-бутанова инсталация

Есента е най-подходящият сезон за преминаваме към домашна пропан-бутанова инсталация. Използването на пропан е предпочитан и практичен метод за отопление, снабдяване с топла вода и готвене по цял свят, който набира популярност и в България. Модерните домакинства избират пропан-бутановата инсталация, защото е по-икономична и екологична и знаят, че плащат само за енергията, която са изразходили.

Припомняме кои са основните стъпки за преминаване към инсталацията и даваме отговори на най-често срещаните въпроси, свързани с поставянето й.

Отговори на често задавани въпроси за преминаване към домашна пропан-бутанова инсталация

Резервоари

Ако частно домакинство желае да използва пропан за своите нужди (за отопление, гореща вода, готвене), трябва да разполага с резервоар. Резервоарите са надземни и подземни. В двата случая капацитетът на резервоара трябва да бъде в съответствие с приблизителната годишна консумация.

  • Как се избира резервоар, който е подходящ за домакинството?

Изборът на резервоар за инсталиране се определя след дискусия между клиента и представител на V-GAS и изясняване на параметрите на използване. След като местонахождението е определено, V-GAS се ангажира да монтира резервоара и може да съдейства за съгласуването му с вътрешното оборудване – кухнята, мястото, където се намира котелът, бойлерът за топла вода и т.н.

  • Трябва ли домакинството да закупи подходящия резервоар?

Не е задължително. V-GAS предлага наемане и депозит на резервоара. В случай на наемане V-GAS фактурира сумата на наема веднъж годишно, например през януари. В случай на консигнация достатъчно е да се направи депозит за гаранция, който се възстановява след връщане на резервоара в края на договора. И в двата случая V-GAS остава собственик на резервоара и се грижи за неговата поддръжка.

  • Как се определя мястото за монтаж на резервоара?

Търговският представител на V-GAS заедно с клиента, проектанта и/или изпълнителя определят и проучват мястото, където ще бъде монтиран резервоарът, за да се гарантира неговата безопасна експлоатация. При желание от страна на клиента V-GAS може да поеме изграждането на вътрешна мрежа, след предварително изготвена оферта.

Договор

След уточняване на условията, клиентът и търговският представител на V-GAS подписват договор за услуга. 

  • Кои са необходимите документи от страна на клиента при подписване на договора?

Документ за собственост, разрешение от общината, извлечение от плана на поземлената комисия, а при специални/ определени случаи – договор за покупко-продажба, екологично разрешително, съгласие на собственика при наемни отношения.

Проектиране

Проектантът изготвя техническата документация за системата за доставка и съхранение на пропан-бутан. При искане от страна на клиента, се изготвя и проект на вътрешна система за консумация на пропан-бутан.

Разрешение

Техническият експерт на V-GAS изпраща по един екземпляр на одобрените планове до клиента и Регионалната Инспекция за Метрология и Технически надзор. Инспекцията преглежда получената документация и провежда процедура по разрешаване на строеж и монтаж.

Монтиране на резервоара

След завършване на подготвителната работа V-GAS доставя и монтира резервоара в удобно за клиента време.

Техническо предаване и приемане

Изпълнителят на V-GAS, в присъствие на Регионалната Инспекция за Метрология и Технически надзор, извършва необходимите пневматични и хидравлични изпитания на резервоара и газопровода. Провежда инструктаж на клиента за правилна експлоатация на системата за газоснабдяване и съоръженията.

Напълване на резервоара

След успешно приключване на изпитанията и техническото предаване и приемане се доставя поръчаното количество газ пропан-бутан.

Ако имате допълнителни въпроси относно преминаване към пропан-бутанова инсталация, можете да ни пишете на customer.service@v-gas.bg или да се свържете с нас на тел.: 0700 20204.

Отговори на често задавани въпроси за преминаване към домашна пропан-бутанова инсталация