Годишен анализ на Liquid Gas Europe за 2020 г.

Акцентите в доклада са свързани с разпространяването на пропан-бутан в условия на пандемия и алтернативните горива като възможност за намаляване на отделяните вредни емисии във въздуха.

Всяка година Европейската LPG асоциация (Liquid Gas Europe) публикува обзор на дейностите си за изминалите 12 месеца и дава насоки за реализиране на основните ѝ цели, съсредоточени в следните направления:

  • демонстриране на предимствата на пропан-бутана като чиста и иновативна алтернатива на останалите горива пред европейски политици и заинтересовани страни;
  • представяне на индустрията при ключови дискусии;
  • гарантиране на висококачествени стандарти и оптимизиране на безопасността на продукта и сигурността при неговата употреба;
  • подобряване на качеството на въздуха и повишаване на енергийната ефективност.

Годишен анализ на Liquid Gas Europe за 2020 г.

Докладът за изминалата година обръща специално внимание на разпространението на пропан-бутан в условия на пандемия и възможностите за намаляване на отделянето на вредни емисии. Финансовите последици от кризата увеличават необходимостта от достъпно и природощадящо гориво, което може да се използва и при по-стари автомобили. Затова се създава и кампанията #AutogasOpportunities (възможностите на автогаза), чийто основни послания са:

През 2020 г. Асоциацията е стимулирала диалог между сектора и други бизнеси по време на множество онлайн конференции, уебинари и форуми. Активно е участвала и в събития, свързани с бъдещето на енергийния сектор в Европейския съюз, представяйки предимствата на пропан-бутана.

Пълния доклад на Liquid Gas Europe можете да намерите тук.