Правителствата могат и трябва да насърчават отоплението с пропан-бутан

Европейската LPG асоциация (Liquid Gas Europe) разпространи доклад, озаглавен LPG Heating Incentive Policies Report 2021. Задълбоченото проучване дава насоки относно действията, които правителствата могат и трябва да предприемат, за да насърчат използването на пропан-бутан за отопление. Изследването обхваща пазарите и правителствените политики, засягащи преминаване към пропан-бутан, в пет държави: Чили, Франция, Германия, Великобритания и САЩ.

Правителствата могат и трябва да насърчават отоплението с пропан-бутан

Основните акценти от доклада са:

  • Въпреки дългогодишните и непрекъснати усилия за подобряване на енергийната ефективност на жилищните пространства, системите за подгряване на вода и т.н., благодарение на световния прираст на населението, търсенето на енергия за отопление продължава драстично да нараства.
  • Екологичните предимства на LPG осигуряват силна обосновка за правителствата да подкрепят масовото му използване за отопление. Средно в световен мащаб въглеродният интензитет на пропан-бутан е приблизително 70% по-нисък от този на електричеството. Това означава, че преминаването на помещенията от електричество или централна отоплителна система към LPG води до значително намаляване на емисиите на CO2.
  • Правителствата в Чили, Франция, Германия, Великобритания и САЩ вече са предприели действия за насърчаване на използването на пропан-бутан за битови нужди. Най-популярните сред тях са данъчните облекчения за битови потребители на пропан-бутан.
  • Няма универсален подход за формулиране и прилагане на правителствени програми за насърчаване на използването на пропан-бутан за отопление. Само посредством ползотворен диалог между институциите и заинтересованите страни би могло да се стигне до лесно приложима и ефективна стратегия, отговаряща на нуждите на съответната страна.

Присъединете се към хилядите потребители в България, които избраха оптималното решение за отопление, готвене и подгряване на вода вкъщи – домашна газова инсталация. Станете независими от топлофикационните дружества и сами определяйте потреблението си. Разберете повече тук и заявете консултация на телефон 0700 20204