Предизвикателствата пред пазара на пропан-бутан

Публикуваме основни акценти от интервю на Световната LPG асоциация (WLPGA) с генералния директор на Liquid Gas EuropeЕва Абрамюк-Лете.

Предизвикателствата пред пазара на пропан-бутан

WLPGA: След изпълнената с предизвикателства 2021 г., кои според вас са ключовите възможности за европейския пазар на пропан-бутан през 2022 г. и занапред?

Ева Абрамюк-Лете: Амбициозната задача за постигане на климатична неутралност в Европейския съюз до 2050 г. създава както предизвикателства, така и възможности за сектора на пропан-бутан. От една страна, според Net Zero Scenario до 2050 г. на Международната енергийна агенция, се очаква промяна в крайното потребление на енергия като цяло и специално на електроенергия – то ще нараства до 2050 г. В същото време ще наблюдаваме плавно преминаване към био пропан-бутан (bioLPG) в Европа.

Благодарение на рентабилността и гъвкавостта на пропан-бутанa, европейският автомобилен сектор се възстановява в няколко европейски страни в сравнение с предходната година. Както наскоро беше обявено от ACEA (Европейската асоциация на производителите на автомобили), пазарът на автомобили с пропан-бутан се е увеличил с 5,7% през последното тримесечие на 2021 г. Според France Gaz Liquides продажбите на автомобили с пропан-бутан през 2021 г. са се увеличили със 180%, докато продажбите на пропан-бутан са се повишили с 40%. Основните причини за преминаването към превозни средства с пропан-бутан са достъпността на горивото, както и ползите за околната среда.

WLPGA: Как пазарът на пропан-бутан в Европа реагира на пандемията от COVID-19?

Ева Абрамюк-Лете: През 2020 и 2021 г. пандемията COVID-19 причини безпрецедентни смущения в икономиките и обществата по целия свят и енергийният сектор не беше имунизиран срещу сътресенията, предизвикани от здравната криза. Ограниченията за движение, наложени за предотвратяване разпространението на вируса, оказаха тежко въздействие, тъй като рязкото намаляване на използването на транспорта доведе до срив в търсенето на бензин и дизел. Въпреки че се отбелязва известен спад в потреблението на пропан-бутан в Европа, неговите предимства повишават устойчивостта му в сравнение с други горива.

WLPGA: Кои са основните заплахи за индустрията в Европа и как могат да се преодолеят?

Ева Абрамюк-Лете: Настоящите амбициозни политики и регулации имат за цел да декарбонизират три основни сектора: транспорт, отопление и промишленост. Тези предложения, предполагат определен път, който европейските страни проправят. Но може да  се открият нови възможности за повишаване на употребата на пропан-бутан в морския сектор и при тежкотоварните превозни средства.

WLPGA:  Кои са областите, върху които индустрията трябва да се съсредоточи с цел разширяване на пазара на LPG в Европа?

Ева Абрамюк-Лете: Трябва да гарантираме, че LPG и bioLPG са налични и надеждни енергийни източници в бъдеще. За тази цел трябва да се инвестират повече в изследователска и развойна дейност; да се увеличи производството. От една страна, ще трябва да бъдат разработени повече търговски достъпни начини за производство на bioLPG. Това ще изисква силен ангажимент от страна на производителите. В същото време законодателната рамка трябва да насърчава тези инвестиции и да подпомага енергийния преход.

Прочетете оригиналния текст тук.