за бизнеса | за дома | национален номер: 0700 20204 / 0882 977 459 |

Резултати от годишния доклад на Световната LPG асоциация (WLPGA)

Резултати от годишния доклад на Световната LPG асоциация (WLPGA)
Световната LPG асоциация (WLPGA), която обединява над 300 частни и публични компании, работещи в повече от 125 държави, публикува годишния си доклад за 2022 г. В него се отчита, че: 28.3 милиона коли са задвижвани от автогаз Световното производство на пропан-бутан възлиза на 331.6 милиона тона, а нуждите от LPG възлизат на 316.9 милиона тона 46% от употребата на L...
Вижте повече...

Предизвикателствата пред пазара на пропан-бутан

Ewa Abramiuk-Lété е новият генерален директор на Liquid Gas Europe
Публикуваме основни акценти от интервю на Световната LPG асоциация (WLPGA) с генералния директор на Liquid Gas Europe – Ева Абрамюк-Лете. WLPGA: След изпълнената с предизвикателства 2021 г., кои според вас са ключовите възможности за европейския пазар на пропан-бутан през 2022 г. и занапред? Ева Абрамюк-Лете: Амбициозната задача за постигане на климатична неутралност ...
Вижте повече...

Световният пазар на автогаз

Световният пазар на автогаз
Автогазът е най-широко използваната алтернатива на конвенционалните петролни горива, бензина и дизела. Днес редица страни, сред които и България, имат добре развит пазар на автогаз. През последните години световното потребление на пропан-бутан се увеличава с бързи темпове. По данни на световната Световната LPG асоциация (World LPG Association), автогазът се използва от н...
Вижте повече...