Резултати от годишния доклад на Световната LPG асоциация (WLPGA)

Световната LPG асоциация (WLPGA), която обединява над 300 частни и публични компании, работещи в повече от 125 държави, публикува годишния си доклад за 2022 г.

В него се отчита, че:

  • 28.3 милиона коли са задвижвани от автогаз
  • Световното производство на пропан-бутан възлиза на 331.6 милиона тона, а нуждите от LPG възлизат на 316.9 милиона тона
  • 46% от употребата на LPG е за битови нужди

Документът описва и многобройните кампании, свързани с безопасността и популяризирането качествата на пропан-бутана, които WLPGA е организирала. Сред най-популярните инициативи, посветени на безопасността, е кампанията Simply Safety, която стартира през април и продължи до края на годината. В нея са включени видеоклипове с лични послания от лидерите в индустрията под надслов „Аз подкрепям Simply Safety“.

Организацията отбелязва напредък и в дейностите си, посветени на иновациите и растежа и по-специално тези при възобновяеми горива, rLPG, rDME и тяхното интегриране в световен мащаб.

Наред с постиженията, които организацията отчита в сферата на безопасността и информираността на потребителите относно пропан-бутана, WLPGA забелязва и заплахи пред сектора. В доклада се посочва, че въпреки линейното разрастване на LPG индустрията, тя е застрашена от агресивните правителствени политики, свързани с енергийния преход и от измененията в климата.

Специалистите от WLPGA предупреждават, че нестабилният геополитически контекст, възникващ през 2022 г., може да доведе до енергийна криза. За да се справи с всички тези краткосрочни и дългосрочни предизвикателства, индустрията трябва да положи усилия и да инвестира ресурси в обединяване на лидерите в сектора около глобална кампания, която да популяризира ползите от използването на LPG. За успешното реализиране на подобна кампания Световната организация ще заложи на надграждане на опита, натрупан през предходните години, особено по време на пандемия от COVID-19.

Пълния текст на доклада можете да намерите тук.

Резултати от годишния доклад на Световната LPG асоциация (WLPGA)