Регламентът за CO₂ за тежкотоварни превозни средства трябва да признае потенциала на LPG за декарбонизация

Редица европейски индустрии, включително доставчици на горива и автомобили, производители на превозни средства, търговци, сервизи и транспортни оператори, приветстват преразглеждането на Регламента за CO2 за тежкотоварни превозни средства (HDV) и подкрепят потенциала за декарбонизация на устойчивите и възобновяеми горива в съвместно писмо.

Индустрията вярва, че признаването на всички начини за намаляване на вредните емисии е от решаващо значение за преминаване към екологични превозни средства и декарбонизация на транспортния сектор. Подписалите препоръчват регламентът за CO2 за тежкотоварни автомобили да вземе предвид устойчивите и възобновяеми горива като LPG, което би съответствало с целите на Зелената сделка и би ускорило декарбонизацията на сектора.

Публикуваме част от отвореното писмо на индустриите:

Тежкотоварният транспорт е жизненоважен сектор за функционирането на вътрешния пазар и подходяща регулаторна рамка за разработването на екологични превозни средства, използващи различни технологии и горива. Декарбонизацията е голямо предизвикателство и всички начини за постигането ѝ, които могат да имат бързо въздействие, трябва да бъдат използвани.

Устойчивите и възобновяеми горива могат да ускорят процеса и да допринесат за постигането на „Fit for 55“ и целите за пълна декарбонизация в автомобилния транспорт.

Пълният текст на документа можете да намерите тук.

Регламентът за CO₂ за тежкотоварни превозни средства трябва да признае потенциала на LPG за декарбонизация